Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra Pallanza, Italien. 20. juni 1908

den bedste Del af Danskheden

Villa San Remigio
Pallanza
Lago Maggiore
Italia
[lørdag] 20 Juni 08

Kjære Hr. Nathansen

Hermed et Brev, jeg idag faar fra Brahm1. Lad der blive gjort, som han deri siger.

Tak for Deres sidste Billet til mig i Kbhavn. Heldigvis finder jeg mig ikke selv elskværdig, men det er jo godt, ifald jeg gjør det Indtryk paa enkelte andre.

Her er meget smukt og stille. Talrige Uvejr har i de sidste fem Dage afkjølet Luften. Jeg er begyndt her i Stilheden at samle mig en lille Smule til Arbejdet, saa jeg bliver her foreløbig. Da Clemenceau nylig skrev til mig, at han glædede sig til mit "delicieuse compagnie" først den 10 August i Karlsbad, saa tager jeg noget senere derhen end ellers. Og kommer sikkert 2 hjem engang i Juli, tænker jeg.

Her er en dejlig Jasminduft af en Art Jasminer, vi ikke har i Norden og alle Blade lyser efter de mange Uvejrsskyller. Lago Maggiore er smuk at se og sejle paa.

Jeg haaber, det gaar Dem og Deres Frue godt i Deres landlige Hjem. Gudmund Hentze2 sagde en Dag til mig at han ansaa Dem for Typen paa Danskhed. Jeg smilte, men han hævdede det. De har i saa Fald den bedste Del af Danskheden, det Stilfærdige.

Min bedste Hilsen til Deres Frue

Deres
G. B.

 
[1] Brahm: Otto B., 1856-1912, ledende teaterinstruktør og -kritiker i Berlin. tilbage
[2] Gudmund Hentze: (1875- 1948) maler, dekorationskunstner, illustrator. tilbage