Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra Karlsbad. 1. august 1907

Højhedsvanvid har grebet nogle hjemme

Haus Belvedere Karlsbad
[torsdag] 1 August 07

Elskværdige Hr. Nathansen

Tak for De mindedes mig. Til Lykke med at De har det godt og arbejder. Det glæder mig desuden, at De nu ser som jeg paa det Højhedsvanvid, der har grebet nogle af Kavalererne hjemme. Tænk Dem, at Nexø skriver: "Vi har i Tanken allerede givet Island Løbepas og føler os styrkede derved, Verden er vor, Landets Lidenhed betyder intet." Nu behøver vi blot at slippe Bornholm, Færøerne og Falster for ret at være nogle Helvedes Karle. Verden er disse Herrers, jeg véd ikke deraf.

Det er endelig her lykkedes mig at arbejde igjen efter lange Tiders Forløb, og det glider jævnt hver Dag, men 2 er ikke mere værd for det. Jeg vilde gjerne fortsætte den Stump Levned jeg udgav i 1905.

Kuren bekommer mig, og synes at gjøre mig Gavn.

Da Kongen var i Frankrig, sagde han til Clemenceau: Jeg har i lange Tider fulgt Dem og husker Dem saa godt fra den Tid, De i Corps législatif1 var sammen med Jules Simon2. – Nu har de aldrig været der sammen.

Derpaa sagde Clemenceau: Jeg har, Deres Majestæt, i Danmark en Ven, hvem jeg ærer og elsker af hele mit Hjerte. – Kongen meget interesseret: Hvem? – Clemenceau: G. B. – Dertil sagde Kongen ikke et Ord.

Det vil være mig kjært, at høre lidt om, hvordan det gaar Deres Frue, og overhovedet at høre fra Dem igjen.

Deres Georg Brandes.

 
[1] Corps législatif: den lovgivende forsamling under Napoleon III, navnet i 1875 ændret til Chambre des députés. tilbage
[2] Jules Simon: (1814-96) fr. statsmand og filosof. tilbage