Georg Brandes til Henri Nathansen
19. januar 1907

skarpt satirisk Værk

[lørdag] 19 Jan 1907

Kjære Hr. Nathansen

Da De sender mig Deres Bog1 med Posten, tør jeg ogsaa svare pr. Post. Hav ret megen Tak for den, det er et kraftigt Værk, skarpt satirisk. Jeg finder Hovedpersonen og ikke den alene√ udmærket gjennemført, frygter kun at Satiren er for dristig til at man vil forstaa den, indrømme den (som Forsøget paa at fremlokke Mened).

Jeg vilde i Deres Sted, ifald jeg magtede det, have indblandet nogle andre Elementer, en Islæt af Ynde og Poesi, for at bøde paa den noget tørre Barskhed i Anlægget. Men hvor er det Skade at Spillet har fordærvet Virkningen!

Deres
G. B.

 
[1] Bog: Den gode Borger. Scenespil i tre Akter, 1907. tilbage