Georg Brandes til Henri Nathansen
8. marts 1905

Lykke til i Aften

Onsdag Formidd.
[tilføjet med fremmed hånd:] 8/3 05

Kjære Hr. Nathansen

Jeg ser Deres Navn paa Plakaten og vil blot ønske Dem Lykke til i Aften. Det er jo en afgjørende Ting for Dem, denne Førsteopførelse1, gid den maa falde godt ud! Jeg føler det som om et heldigt Udfald for Dem var en Glæde for mig og som om jeg vilde dele Deres Uheld, hvis det indtraf – hvad alle gode Magter forbyde.

Deres
Georg Brandes

 
[1] Førsteopførelse: Nathansens skuespil Mo'r har Ret havde premiere på Det kgl. Teater 8.3.1905. tilbage