Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra København. 9. januar 1904

kjært at faa Samtale

[lørdag] 9 Januar 041

Kjære Hr. Nathansen

De er meget velkommen Tirsdag en Smule efter 6. Det skulle være mig kjært igjen at faa en Samtale med Dem.

Deres
Georg Brandes

 
[1] Korrespondancekort adresseret til: Hr. Overretssagfører Henri Nathansen / Willemoesgade 58 / Ø;
poststemplet: Kjøbenhavn K 9.1.04, 10-11 E; Kjøbenhavn Ø, 1. OMB 10.1.04. tilbage