Georg Brandes til Otto Borchsenius
Sendt fra Berlin. 30. september 1880

slet ikke paa Dansk

[påskrift på forsiden:] 2.10.18801

Jeg takker for Deres Brev. Det gjør mig meget ondt at et norsk Blad har optaget min Artikel2 og jeg skal nok gjøre sligt umuligt for Fremtiden, men De vil huske at jeg i ingen Henseende lagde Dølgsmaal paa, at den var bleven trykt paa Tydsk; det var jo fra først af slet ikke min Agt at lade den offentliggjøre paa Dansk. Jeg fik ganske rigtigt Brevet fra Hr. Hendriksen med Honorar, hvorfor jeg kvitterer med Tak.

Saasnart jeg har Noget der egner sig for U. og H. skal jeg sende det.

Deres hengivne
G. B.

 
[1] Brevkort adresseret til: "Hr. cand. Otto Borchsenius / Ude og Hjemmes Redaction / Tordenskjoldsgade / Kopenhagen K". Poststemplet: "Berlin N.W. / 30.9 / 80 / 4-6 N" og "K / OMB.1 / 2.10.80". tilbage
[2] min Artikel: det er endnu ikke efterset hvilken artikel det rejer sig om. tilbage