Georg Brandes til Otto Borchsenius
16. september 1867

De er en rask ung Mand

16 Sept 67.

Kjære Borchsenius!

Jeg skylder Dem en Meddelelse og en Retfærdiggjørelse for at have handlet i Deres Disfaveur. Jeg har nemlig ved mine Bønner bevæget Grove til at optage en lille Stump af Rydbergs "Medeltidens Magi"1 en eller to Feuilletoner i Dagbl.s Feuilleton. Det er næsten et halvt Aar siden, at den stakkels Fyr Peter Købke kom og bad mig om at interessere mig Noget for hans Oversættelser af Rydberg. Jeg raadførte mig dengang med Liebenberg. Jeg gik til Hegel men kunde Intet udrette. Da jeg senere kom til "Dagbl." erfarede jeg at De havde ønsket Optagelse i Feuilletonen af den hele Bog i en Oversættelse, udført af Dem. Da dette dog var umuligt, tog jeg ikke i Betænkning at anmode for min Protegé, om de2 ikke vilde tage et Brudstykke, med hvilket han vilde være fornøiet. Jeg troer da ikke at have skadet Dem, men vilde dog meddele Dem Sagen. Mit Ræsonnement var dette, at den stakkels Fyr ligefrem trænger til en nok saa liden Opmuntring, og at De er en rask ung Mand, som Intet feiler hverken 2 paa Legeme eller Sjæl. Jeg haaber da, at De ikke vil tage mig fortrydeligt op, hvad jeg har gjort.

Deres hengivne
G. Brandes

 
[1] Medeltidens Magi: af Victor Rydberg, på svensk 1865, 140 s.; kom i dansk oversættelse 1873. tilbage
[2] de: d.v.s. Dagbladet. tilbage