Ernst Brandes til Henrik Pontoppidan
13. februar 1891

netop de Ord, De har valgt

Ernst Brandes Kjøbenhavn (K)

d 13/2

Kære Pontoppidan.

Kun i Hast følgende:

Under Korsbaand sendte jeg Dem Kladden til det renskrevne Bilag jeg har leveret min Defensor. Han ledsager dette Bilag med sit juridiske Indlæg.

Fra Dem ønskes:

En kort Redegørelse af Deres Aarsag til at vælge netop de Ord, De har valgt – dels om de Egenskaber, som De har tillagt Messias, dels om dem, de har frakendt ham. Dette uden Henvisning til andre Forfattere, kun Deres egen Forklaring af Ordene.

Angaaende "den gamle Adam" ønsker M Defensor intet fra Dem, da han anser det for aldeles usandsynligt, at Retten skulde dømme denne Artikel.

Actors Indlæg blev fremlagt i Retten i Lørdags, gik derpaa fra Defensor til mig, og da Justitiarius i Retten fordrer Sagen fremmet 2 med stor Fart, skulde Deres Brev gærne være hos mig paa Tirsdag eller allersenest Onsdag.

Skønt vi ganske sikkert ikke er enige om den bedste Maade, at tage Sagen paa, haaber jeg, at De ikke vil ærgre Dem over mit Indlæg.

Jeg kunde gjort det bedre, ifald man havde givet mig længere Tid til dets Udarbejdelse; nu faar det gaa, som det er.

Deres
BrandesIndlagt Aftryk af Messias Artiklen med Understregning af alle de Ord, Actor har understrøget.

Da jeg kun ejer den ene Kopi af mit Indlæg og ikke véd hvad Brug jeg kan faa derfor, vil jeg bede Dem tilbagesende det efter Afbenyttelsen.