Edvard Brandes til Axel Lundegård
14. december 1925

Hamsun takkede mig næppe

14/12 25

Kære Lundegård!

Jeg takker meget for Bogen1 som jeg har læst med stor Fornøjelse. Mon Hamsun vil lide, at De fortæller om denne Hændelse, hvor en ussel Dansker hjalp ham og lidt mere end De fortæller, idet jeg nemlig skaffede "Sult"2 ud hos Philipsen og ham Forskud? Han takkede mig næppe og glemte det straks√. Var jeg forlegen og fortrød? Ja, maaske.

Med venligst Hilsen
Deres hengivne
Vend

2 [trykt visitkort:] Edvard Brandes

 
[1] Bogen: formentlig Sett och känt (1925). tilbage
[2] Sult: udkom 1890 på P.G. Philipsens forlag i København. tilbage