Edvard Brandes til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Nordre Strandvej, Helsingør. 26. juni 1904

Jeg begriber det bare ikke

EDVARD BRANDES
Østergade 23
Telefon 8148
Nordre Strandvej
Helsingør
KØBENHAVN, d. 26 Juni 1904

Ja, kære Ven, saa er der jo intet at gøre ved den Ting. Jeg begriber bare ikke, hvorledes De tænker Dem at udgive eget Blad og være fri for fast Arbejde! Og blive i Hillerød!

Naa, mit Forslag var godt ment, og jeg faar finde mig i det Uundgaaelige.

Jeg bliver her paa Landet til lidt ind i August. Saa maa jeg til Kbhn. Jeg forsømmer altfor meget ved at være her ude trods Telefon. Men jeg og min Kone haaber at se Dem engang igen ved vort Bord og faa en god og lang Passiar – uden nogensomhelst Forpligtelser. Indtil da lev vel!

Deres hengivne
EB.