Edvard Brandes til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Skjoldsgade 8, København. 18. oktober 1903

kættersk som ingen anden

EDVARD BRANDES
SKJOLDSGADE1 8
Telefon 5117

KØBENHAVN, d. 18. Oktober 1903

Kære Pontoppidan! Tak fordi De venligt har tilsendt mig den lille Bog2. Jeg tager det som en Hilsen og et Vidnesbyrd om at De ligesom jeg bevarer venlige Følelser, selv om vi aldrig ses. Mon De nogensinde er her i Byen? Mon vi ikke engang kunde faa en lang Passiar?

Om Hr. Dühring enes vi nogenlunde let, men han har saa dejlig en Blomme, hvem jeg ikke kan lide at De forfølger, fordi De aldrig maa faa Skin af at være en Sædelighedens Ridder. Lad den smukke Frue gøre hvad hun vil, og vær ikke straks til Rede med stygge 2 Ord; selv de værste Udskejelser er bedre end den strængeste Dyd. Ja, jeg er ikke bleven mere "moralsk" med Aarene, tværtimod. Og De som er saa kættersk som ingen anden dansk Forfatter, De maa paa intet Punkt blive dogmatisk. Det vil sige, saadan ønsker jeg Dem nu. Forresten elsker jeg Lykke-Per; det er en Fest for mig, naar Heftet kommer, og egenlig er det trist, at Historien snart er ude.

Selvfølgeligt kan De disponere over Julefortællingen som De vil og naar De vil.

Deres hengivne
Edv. Brandes

 
[1] Skjoldsgade: nuværende Olof Palmes Gade. tilbage
[2] Sandinge Menighed i 2. udg. tilbage