Edvard Brandes til Peter Nansen
4. juni 1894

forfærder mig i min Sjæl

Politiken
Redaktion
Østergade 23, Hj. af Integade
Kjøbenhavn, d. 4 Juni 1894

Kære Ven!

Hermed Korrekturen, hvori næsten intet at rette. Jeg tror dog ikke, at du skal oversætte "nawâb" ved Nabob skønt dette stammer fra hint. Men nawâb specielt√ betyder Helt, Vicekonge, Gardeanfører, og det betyder vel her en Anfører, som Nabob ikke vækker Forestilling om.

Hvad du fortæller om Pontoppidan1, forfærder mig i min Sjæl. Herregud! Jeg kan nok tænke mig at han billiger Forliget – ud fra den Betragtning, at Radikalismen eller Oppositionen var endt i Vaas og Fallit. Men Konge og Kejser – der staar min Forstand stille.

Telefon smøles der med herude. Nu maa jeg ind til Helsingør og presse paa.

Anmeldelser kan jeg som sædvanligt ikke faa ind i "Politiken".

Naa, saa Damen er rejst. Jeg anede ikke, hvordan hun havde plaget mig før jeg kunde maale det med den Befrielsesfornemmelse, jeg nu føler.

Nyt er det, at Axel Salomonsen2 i disse Dage er dukket op i Kristiania. Det kan betyde allehaande.

Nej, Pontoppidan, det bliver et artigt Stød. Han træder altsaa i Lundegaards Fodspor3. Vi burde vist nedlægge Pennen, men desværre jeg har ikke Penge nok dertil og hvad Fanden skal man tage sig til? Skønt.

Naa, ja som sagt paa Mandag4 ses vi.

Din
EB.

Vanda5 er bleven her med Emma Scovbro, har forsømt Skolen. Alt gaar saalunde her i Huset.

 
[1] Pontoppidan: Peter Nansen havde læst Nattevagt og anmeldte den i Politiken 5.6.1894. Se også brev fra Peter Nansen til Georg Brandes 4.6.1894. tilbage
[2] Axel Salomonsen (1868- ) sagførerfuldmægtig i København. tilbage
[3] Lundegaards Fodspor: Axel Lundegårds seneste roman, Prometheus. tilbage
[4] paa Mandag: d.v.s. 11. juni. tilbage
[5] Vanda: Edvard Brandes' datter, f. 2.3.1878. tilbage