Edvard Brandes til Henrik Pontoppidan
Sendt fra St. Kongensgade 79, København. 27. januar 1894 (2)

Husk paa, at vi er slagne Folk

27/1. 94 St. Kongensgade 79.
Kjøbenhavn, K.

Kære Pontoppidan! Ak, hvor halsstarrig De er! Goos kom hen til mig, da jeg havde talt og sagde, at De godt vidste, Pengene laa til Dem, hvis De sendte ham Erklæringen fra ifjor. "Underret ham da derom" svarede jeg. – "Han véd det, han har faaet Bud derom." – "Officielt?" spurgte jeg. – Nej, (smilende) Ministeriet maa holde lidt paa sin Værdighed. – "Det forstaar jeg ikke, tag da Foranledning heraf og erklær det i Salen" –

Han svarede nej til, men gjorde det alligevel.

2 Jeg synes, De er gal. Hvad Fanden kan det nytte at være saa fornem? Tænk at De kun behøver at indsende ordlydende Erklæringen fra ifjor; den staar i Rigsdagstidenden, hvis De ikke har den. Der er ingen Ydmygelse deri; den dumme Goos tør vel ikke bære sig anderledes ad for Dronning, Dinesen og Landsting. Husk paa, at vi er slagne Folk, at Landet og Pengene og Magten er de andres og at De erobrer 1000 Kr. hvert Aar til Dem selv, meget snart 2000 Kr., hvis De nu ganske stille bemaler den Lap Papir, der forlanges af Dem. Tag 3 det som en fiks Idé af Ministeren, men bliv færdig med noget, der ellers kan vare Aar.

Jeg vilde Pokkers gærne engang tale nogle Timer med Dem i Fred; kommer De til Byen her, kunde vi vel mødes en Aftenstund paa en Flaske Vin. Hvordan skal jeg besøge Dem i denne travle Tid – og forresten er jeg altid ugidelig af Gnavenhed.

Deres
Edv. Brandes.