Otto Borchsenius til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Colbjørnsensgade 27. 24. juli 1924

Ønsker for Fødselsdagen

Colbjørnsensg. 27.
24 Juli 1924.

Kære Henrik Pontoppidan.

Siden din Frue var saa elskværdig at sende mig et Brev1 om dit Helbred, har jeg intet hørt fra dig, og da Vilh. Østergaard heller ikke har skrevet om dig, har han mulig ikke truffet dig. Din Frues Adresse lød 2 heller ikke direkte paa Fredensborg. Jeg sender derfor disse Linjer over din kbhske Bolig. Herfra sender man jo vel Brev til dig, hvis du ikke endnu er vendt hjem.

Mine Børn og jeg vil da gerne have Lov til 3 at sende dig en venlig Hilsen og de bedste Ønsker for Fødselsdagen og dit nye Aar. Først og fremmest god Bedring. Hvor det skulde glæde mig at høre, du var fri for Smerter og atter paa Vej til Velbefindende og Arbejdsevne. Vi har alle 4 her baade i Tankerne og Samtale sendt dig mange venlige Forhaabninger i Sommerens Løb. Maatte dit Landophold have hjulpet dig paa hel ret Køl paa ny. Vil du takke din Frue for Brevet og hilse hende fra mine Børn og mig. En god Fødselsdag og alt godt i Aaret, der kommer.

Din gamle Ven
Otto Borchsenius.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage