Otto Borchsenius til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Colbjørnsensgade 27. 22. december 1923

den nye Bog

Colbjørnsensg. 27.
Jul 1923.

Kære Henrik Pontoppidan.

Just som jeg sidder i et Par Julebreve, kommer dit venlige Brev. Mine Børn og jeg beder dig og din Frue modtage vore bedste Ønsker om 2 en glædelig Jul og et lykkeligt Nytaar. Frem for alt: god Bedring. Det gjorde mig overordenlig ondt at høre, du igen havde haft Smerter. 3 Saa meget mere, som jeg fra i Sommer troede, du i det hele var blevet rask paa ny og var i Færd med den nye Bog1, som min Søn og jeg ofte har talt om og glædet os meget til. 4 Det glædede mig ogsaa at læse, hvad du skrev om Søibergs nye Bog2, der trods Gjellerups "Møllen", der har behandlet samme Æmne, Pigen med Hjorten, jo er en smuk Bog. Ser du Søiberg, naar han er her i København? I Skagen søgte han mig ivrig (Drachmann-Legatet)3. Men nu er han forsvundet for mig. Endelig et godt nyt Aar! Tak og Hilsen.

Din heng.
Otto Borchsenius.

 
[1] den nye Bog: Ingen breve er bevaret herom, og der synes ikke at have været noget fysisk samvær i det forløbne år. Det må dreje sig om det løfte HP giver i slutningen af De retfærdige Stalbrødre. tilbage
[2] Søibergs nye Bog: formodentlig romanen Meta, 1923. tilbage
[3] Drachmann-Legatet: Harry Søiberg fik dette legat i 1921. tilbage