Otto Borchsenius til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Colbjørnsensgade 27. 17. februar 1917

det er Brandes jeg tænker paa

Colbjørnsensg. 27.
d. 17 Febr. 1917.

Kære Henrik Pontoppidan.

Tak for dit Brev, men du tager storlig Fejl, naar du mener, det var privat Venskab, der væsenlig prægede min Anm. af din Bog. Jeg er ganske vist ikke 2 enig med dig om adskillige Spørgsmaal, men du har nu – ligesom egenlig fra første Færd af – næppe nogen oprigtigere Beundrer af din Digtning. Din tilbageholdende baade personlige 3 og literære Stilling i vor Reklame-Tid har jeg ikke mindre Sympathi for.

Jeg glæder mig til at læse "De dødes Rige" i Sammenhæng – og paa én Gang – naar den nu kommer i to Bind.

Vedlagt min Anm. af 4 den norske Bog, jeg omtalte i mit Brev. Det er selvfølgelig ikke dig, jeg sigter til mod Slutningen om dem, der maler Fanden paa Væggen og vrænger ad Troen paa Menneskelykke og Menneskeværd. Sammenhængen vil vise dig, at det er Georg Brandes, jeg tænker paa. Lev vel. Med særlig Hilsen til din Frue

Din hengivne Ven
Otto Borchsenius.