Otto Borchsenius til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Colbjørnsensgade 27. 16. december 1915

ikke enig med dig

Colbjørnsensg. 27.
d. 16 Dcbr. 1915.

Kære Henrik Pontoppidan

Tak fordi du personlig sendte mig din Bog1. Jeg har læst den med samme Spænding og Interesse som de øvrige Dele. Det er jo et betydeligt Digterværk. I et og alt er 2 jeg ikke enig med dig. De nationalliberale var jo særdeles frisindede i religiøs Henseende. En Del af Søren Kierkegaards Kamp blev ført i "Fædrelandet". Selv i Treserne var der jo intet til Hinder for, at Georg Brandes skrev baade i "Fædrel." og i "Dagbl." 3 Først i Halvfjerdserne, da man saa', hvorhen Brandes' Forelæsninger og det opdukkende Socialdemokrati vilde hen, allierede Højre sig med Kirken.

Forsmaa ikke medf. Anmeldelse2 af din Bog. Jeg vil haabe, den er klarere end Vilh. Andersens3 i "Nationalt.". Sandt at sige forstod jeg ikke store Partier af Vilh. Andersens Tale.

4 Jeg mente, det var din Frue, der har været syg. Men nu ser jeg jo4, du selv har haft samme triste Skæbne. Det vilde glæde mig at høre, om baade du og din Frue nu var raske.

Soph. Bauditz5 – som jeg savner meget – og jeg havde aftalt at ville prøve paa at sætte dig Stævne i Fredensborg en Sommerdag. Men saa kom Døden. Jeg har ogsaa Sorg i mine nærmeste Kreds. Min Svigerfader døde forleden, og min Hustru tager sig√ det selvf. nær.

Tak for din Julehilsen. Glædelig Jul selv til dig og din Frue og alle dine kære.

Din hengivne gamle Ven
Otto Borchsenius.

 
[1] Bog: Enslevs Død, der udkom 15.12.1915. tilbage
[2] Anmeldelse: 16.12.1915 i København. tilbage
[3] Vilh. Andersens: anmeldelse 15.12.1915 i Nationaltidendes aftenudgave. tilbage
[4] nu ser jeg jo: i hvilken avis har der stået hvad? Ingen umiddelbar oplysning i Skjerbæks database. tilbage
[5] Bauditz: Sophus B. døde 16.8.1915. tilbage