Otto Borchsenius til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Colbjørnsensgade 27. 9. november 1912

mit gamle Venskab

Colbjørnsensgade 27.
København, 9 Novbr. 1912.

Kære Henrik Pontoppidan.

Venligst Tak for begge dine Breve1 og Løftet om din nye Bog2, som jo skal udkomme i Dag. Jeg glæder mig i høj Grad til at lære den at kende. I "Politiken" 2 for i Morges stod allerede en lille refererende Anmeldelse af Bogen. Bladet synes i Aftes at have faaet et Exemplar. Som Forfatter er du jo et lykkeligt Menneske med fuld – og fortjent – Anerkendelse fra alle Sider. En Bladmand – selv en forhenv. – maa slæbe paa sine Fjenders 3 Had til alle Dages Ende.

Derfor har det ogsaa dobbelt glædet mig hver Gang mit gamle Venskab viser sig at være mindet af dig. Der var i dit forrige Brev nogle Ord, der bragte mig tilbage til længst forsvundne Tider.

Hvorledes gaar det med dit Helbred? Har din 4 lange Udenlandsfærd givet dig dine Kræfter og din Arbejdslyst tilbage? Af mit gamle Hjærte under jeg dig alt godt. Jeg saa forleden i en Notits, at en Datter af dig var blevet forlovet. Til Lykke!

Tør jeg bede dig bringe din Frue en ærbødig Hilsen. Lev vel og kom sund og stærk hjem!

Din hengivne Otto Borchsenius.

 
[1] begge dine Breve: For en gangs skyld synes der at være et brev fra HP som OB ikke har bevaret. tilbage
[2] Torben og Jytte. tilbage