Ernst Bojesen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 31. oktober 1913

et lille Resumé?

31/10 13

Kære Henrik Pontoppidan

Jeg begyndte Imorges at læse den fornøjelige Indledning til Bind II og kom derved til at tænke paa, at vi i Bindene bør bringe et lille Resumé, i Lighed [med] hvad vi bragte i Lykkepers forskellige Dele. Det vil hjælpe paa Læsernes Hukommelse, naar de skal binde Traadene sammen fra den ene Del til den anden. – Synes De ikke at vi skal det?

Deres hengivne
Ernst Bojesen