Ernst Bojesen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 23. maj 1913

De befinder Dem godt hjemme

23/5 13. –

Kære Henrik Pontoppidan

Fuldstændig einverstanden! – Af "Torben og Jytte" er der solgte omkring 2800 Exemplarer af de 3000 Expl som vi trykte, jeg antager at vi af II faar Lov til at trykke 3000 Expl, som jeg da trykker i flere Gange, saaledes som jeg forbryderisk gjorde med 1ste Del. – Jeg har givet Kassen Besked om at sende Dem 500 Kr 1ste Juni – 1ste Juli pr. 1ste August; de skal være hos Dem paa Dagen. Bliver De i Skagen Sommeren over? – Det var dejligt om De gjorde det, idet det√ vilde vise, at De befinder Dem godt hjemme og at De ikke tænker paa at rejse til Tyskland, saaledes som De talte om. –

Send Tegner Motiverne til 2det Binds Omslag og Titler, hans Adresse er Vesteregede pr Haslev. Jeg beder Dem om at sende ham Motiverne direkte, da jeg nok i de første Dage af Juni flyver ud paa en velfortjent Ferie. –

God Sommer

Deres hengivne
Ernst Bojesen