Ernst Bojesen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 18. juni 1911

Leve Henrik Pontoppidan

18/6 11

Kære Pontoppidan

Pengene ere afsendte, jeg lod dem ligge, ikke for at arve dem, men for at De kunde have Glæde af dem, naar De atter var rask. – Nu er De godt paa Veje til at blive det og saa vil jeg have Lov til at bringe Dem min hjærteligste Lykønskning til Helbredelsen. Mér end De maaske tror ere mine Tanker vandret ud til Rigshospitalet og navnlig i de Dage hvor der var Fare paa Færde og glad har jeg været naar Bulletinerne løde fortrøstningsfulde. – Dette tyder jo ikke paa at min Spøg har været Alvor, eller i hvert Fald, at den har været det ligeoverfor for Dem, – nej – jeg siger som altid:

"Leve Henrik Pontoppidan"

Deres hengivne
Ernst Bojesen