Ernst Bojesen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 30. november 1905

med til Julesalget

30/11 5.

Kære Pontoppidan

2000 trykker vi af den lille Bog1 og gaar Alt vel er den færdig nu paa Lørdag!

Hvis De vil læse Korrektur paa de resterende Ark af Lykke Per omgaaende kan vi naa at faa Bogen med til Julesalget2; men det vil knibe stærkt om der tabes selv lidt af den kostbare Tid. – Bindene ere i Arbejde!

Tak for Ønsket for Børnene, desværre er der endnu lange Udsigter.

Deres hengivne
Ernst Bojesen

[Påtegnet:] 353/649

 
[1] Bog: der må være tale om Borgmester Hoeck og Hustru. tilbage
[2] Julesalget: det lykkedes. tilbage