Bjørnstjerne Bjørnson til Morten Pontoppidan
Sendt fra Aulestad, Norge. 23. oktober 1892

Ingen fortalt så godt historie

Aulestad 1892, 23d oktober
Foldebo.

Kjære Pontoppidan,

jeg har længe luret på, om ikke De var "min man". Vær ikke bange for, at jeg lægger mere i ordet æn enhver vælger har ret til. Jeg tror nok, når det kom til stykket, at det var Dem jeg valgte. Om målene er vi nok omtrænt enige, tråss det, som ællers skiller.

Hvad nu særskilt "de forenede staters historie"1 angår, som De har hat den store venlighed å sende mig, så vil jeg sige, at ænnu har ingen annen i vor 2 nordiske literatur fortalt så godt historie, som De har fortalt denne. Tænker vi så på æmnet, De har valgt, da må jeg sigelægge til√, at her har De styrket folkets frihedssyn; ingen læser denne bok uten å vokse i sin vilje.

Deres hengivne
Bjørnst. Bjørnson

Ser De hædersparret Hostrup2, så si, hvad de vet før, at jeg ælsker dem. Tak Marstrands3 hjærtelig for sist! –

Der er et bibliotek i Storelvedalen, stiftet av mig, og det 3 bærer mit navn. Vilde De be Deres forlægger skjænke et eksemplar til det (bogbinder og boghandler Magnussen, Hamar) og, hvis han vilde være en perle, hvad han jo skal være, lægge en og annen bok til, så skal jeg gjærne gjøre gjængjæld å skrive lit om Deres bok og rose den aldeles overflødigt. Men De må ænnelig ikke si ham, at det gjør jeg, ænten han sender nogen bok eller ej.

D. S.

 
[1] Morten Pontoppidan: De forenede Staters Historie fra Landets Opdagelse til Frihedskrigens Slutning fremstillet til Almenlæsning, 1892. tilbage
[2] Hostrup: digteren C. Hostrup døde 21.11.1892. tilbage
[3] Marstrand: Jacob Marstrand (1848-1935), bager- og senere borgmester i København; fætter til MPs kone. Det var ved en middag i 1890 at Bjørnson og Morten P. første havde mødt hinanden. tilbage