Hjalmar Bergstrøm til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Holte. 13. november 1910

se ud til os

Holte, den 13/11 10

Kære Hr. og Fru Pontoppidan!

Jeg maa først og fremmest takke Dem for den gode Middag, jeg ved en sørgelig Misforstaaelse gik glip af. Jeg havde forstaaet Deres venlige Indbydelse saadan, at jeg var velkommen hos Dem, naar jeg blot i Forvejen telefonerede, og saa hørte jeg, at De havde siddet og ventet mig en bestemt Dag med fremragende Lækkerheder.

2 Jeg har jo nu haft Herdis hjemme et Par Uger, og hun er kommet sig rigtig godt efter Hospitalsopholdet – hun er helt kvik og munter igen. Det er jo ikke blevet den sorgløse Kunstner- og Beværtningstilværelse i Rom, vi havde glædet os til i Vinter, men vi befinder os ellers udmærket vel i vor Villa herude. Lejligheden passer os godt, og vi har en meget ordentlig Have med en lille Antydning af en Allé. Vi er naturligvis blevet haveinteresserede og har i disse Dage 3 faaet efteraarsgravet og skal i næste Uge have en Granhæk plantet. Det gaar altsaa altsammen meget godt undtagen med Forfatterskabet, som jeg endnu ikke har været i passende Humør til.

Det vilde nu glæde os begge meget, hvis De en Dag fik Lyst til at se ud til os. Vi bor i "Den gule Villa" (træbeklædt) i Norske Allé, en Sidevej til Dronninggaards Allé – et Kvarters Gang fra Stationen, og naar jeg undtager Lørdag og Mandag, er vi altid hjemme og vil altid kunne præstere et beskedent Frokostbord.

Med de venligste Hilsener fra os begge og Tak for al venlig Deltagelse i de triste Dage er jeg

Deres hengivne
Hjalmar Bergstrøm.