Victoria Benedictsson til Frederik V. Hegel
Sendt fra Dalarö, Sverige. 3. august 1887

naturtroheten

Foglarö, Dalarö, d. 3. Aug. 87.1

Hjertlig tack för Er vänlighet att sända tidningarne, hvilka härmed återlemnas. Jag skickar tillika ett par nummer af ett finskt blad, i fall det skulle roa Er att se hur boken der blifvit bedömd. För mig – som af naturen har så liten sjelftillit – behöfs det så väl med ett erkännande ord ibland, om jag ej skall bli alldeles nedslagen af modlöshet. Till min lycka har den svenska pressen hittills mottagit mitt arbete med ett helt annat och vänligare bemötande än den danska. Kanske ligger det i att man här hemma bättre är i stånd att bedöma naturtroheten af hva jag skildrat.

Tillgifnast
E. A. (ɔ: Victoria)
Benedictson

 
[1] brevkort adresseret til "Herr Justitsraad Fr. Hegel / Klareboderne / Kjöbenhavn K."; poststemplet "Dalarö 3.8.1887" og "K. 5-8-87 OMB 3". tilbage