Maria Behrens til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Vestergade 10. 30. august 1924

er lidt urolig

30/8 1924. Vestergade 10.
Kbhn. B.
Tlf. 9783

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

Da jeg ikke har hørt fra Dem, siden jeg Lørdag Aften afleverede Brevet med den indlagte Check på 6000 Kr. i Deres Brevkasse, er jeg lidt urolig. Jeg beder Dem sende mig en Kvittering, hvis De har modtaget Anvisningen, som kan præsenteres i Amagerbanken og vil blive honoreret fra Mandag d. 1. Septbr. Kl. 2–3 Em. Vi har Udbetalinger på den Dag på ialt 12.000 Kr., og jeg gør Kontoen i Orden, så der kan hæves på den Kl. 2–3, men selvfølgelig kan De også hæve senere, som De selv lyster.

Med venligst Hilsen
Deres
Maria Behrens.