Maria Behrens til Henrik Pontoppidan
23. august 1924

tjene alle Interesser

Lørdg. d. 23/8 1924.

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

Da jeg i Morges henvendte mig i Banken med Forespørgsel ang. Salget af de Obligationer, min Fætter havde lånt mig, fik jeg den Efterretning, at hvis Papirerne skulde sælges allerede i Dag, vilde jeg tabe ca. 600 Kr. på dem, medens jeg ved at vente til Tirsd.–Onsdg., kunde få Dagskurs. Jeg spekulerede et Øjeblik over det, og da jeg nu har dobbelt Værdi i Beløbet 6000 Kr. – og ydermere erindrer, at De i Deres Brev erklærede ikke at ville disponere over Beløbet foreløbig, kom jeg til det Resultat, at jeg ved at udstede en Check, der først kan honoreres d. 1. Septb. d.A. opnår at tjene alle Interesser på det bedste. Jeg spilder ikke mere af Deres Tid ved at øge Tallet på de altfor mange Skuffelser, 2 jeg har plaget Dem med. Jeg handler i Overensstemmelse med det Princip, som både min Sagfører og min nye Kapitalindskyder er Talsmænd for, at Forlagets Regnskabsførelse skal begynde d. 1. Sepbr. – og dertil undgår jeg det Pengetab en forhastet Realisation af Obligationerne vilde betyde. Nu håber jeg blot, at√ ikke De generes af den Kendsgerning, at Checken ikke kan bringe Kontanter før d. 1/9! Er det Tilfældet, må jeg igen bede Dem tilgive.

Hvis De vidste, hvor uhyre vanskeligt det er at føre Starten af et så stort Foretagende igennem, når man først er naaet til det Punkt, at man må have fremmed Hjælp, tror jeg, De vilde tilgive. Jeg, som selv hader at svigte mit Ord, er i denne Kampperiode bleven svigtet af andre, Gang på Gang i en Uendelighed, og det mest fortvivlende har været det, at jeg måtte lade Uefterretteligheden gå videre. Imidlertid håber jeg, at jeg med Tiden 3 må kunne give Dem et bedre Indtryk.

Med alle gode Ønsker om en snarlig Bedring.

Deres ærbødige og taknemmelige
Maria Behrens.