Maria Behrens til Ingeborg Maria Sick
Sendt fra Odessa. 27. november 1907

Gang paa Gang

Kære Frøken Sick!

Nu da jeg har læst "Af Jord"1 har jeg saa megen Trang til bare at sige Dem Tak, – Tak for den Bog, der gaar saa dybt og stiger saa højt, den, der saa stille og enkelt – med helt rene Hænder leder En al Menneskeskæbnes Vej – dybt ned – og højt, højt op. Der er saa forunderlig rig en Forjættelse i den Bog; den mildner og styrker paa samme Tid. Jeg tror, jeg har lært meget af den, saa ofte jeg nu har læst den; – Gang paa Gang – mange Gange; – sidste Gang kunde jeg ogsaa beundre den fra mit lille tekniske Standpunkt, Sproget, den fine Persontegning, Fortællingens hele Gang. Men de første Gange læste jeg bare "med Hjærtet".

2 Kære Frøken Sick! Mange, mange vil sige Dem Tak for denne Bog; jeg kan ikke sige Dem Tak nok. Jeg beder Dem og Deres Frøken Søster modtage min hjærteligste Hilsen.

Deres hengivne
Maria Behrens

Odessa d. 27/XI 07.

 
[1] Af Jord –: roman af Ingeborg Maria Sick, 1907. tilbage