Maria Behrens til Ingeborg Maria Sick
Sendt fra Nylandsvej 16. 6. november 1905

en Artikkel om Dem

Højstærede Frk. I.M. Sick!

Som Repræsentant for det norske Kvindeblad "Urd", Kristiania, skal jeg herved tillade mig at bede Dem om Tilladelse til en af de nærmeste Dage at søge Dem for at udbede mig nogle Personaldata af Dem, da jeg – i Anledning af Deres sidste Bogs Fremkomst – meget gærne vilde have Lov til i "Urd" at skrive en Artikkel om Deres Forfatterpersonlighed.

Idet jeg tillader mig at anmode Dem om et Svar ogsaa paa, hvilken Dag, der eventuelt vil passe Dem bedst, forbliver jeg

med særdeles Agtelse
Deres ærbødige
Maria Behrens

Nylandsvej 16III F. d. 6/XI 05.