Maria Behrens til Erik Skram
Sendt fra Ravnsborggade 13. 12. april 1902

Dom over min Novelle

Ravnsborggade 13St.
d. 12/4 02

Kære Herr Skram! –

Ganske vist er jeg forfærdelig ked af at plage Dem; men min Utaalmodighed er ogsaa stor – ergo lader jeg Naturen gaa over Optugtelsen idet jeg beder Dem om saa snart Deres Tid tillader det at sende mig Deres Dom over min Novelle. – Bedende Dem om Tilgivelse for al den Ulejlighed, jeg forvolder Dem er jeg med særdeles Agtelse

Deres
Maria Behrens