Maria Behrens til Erik Skram
Sendt fra Ravnsborggade 13. 28. januar 1902

tror De den duer

Ravnsborggade 13. d. 28/1 02

Højstærede Herr Skram!

Tillad mig at ulejlige Dem med følgende lille Skitse. – Hvis De tror at den duer, vil jeg forsøge at faa den optaget i et Blad.

Idet jeg beder Dem undskylde Ulejligheden er jeg med særdeles Agtelse

Maria Behrens