Sophus Bauditz til Henrik Pontoppidan
9. januar 1915

en Indsamling

9–1–15.

Kjære Henrik Pontoppian!

Jeg har idag talt med Peter Nansen, der jo ogsaa interesserer sig for Jeppesen, og forklaret ham, at den kjøbenhavnske Kommuneskole netop ikke kan byde ham eller nogen anden en fast Indtægt som Vikar.

Da jeg imidlertid af Nansen hørte, hvor smaat det er for J., foreslog 2 jeg ham at sætte en Indsamling igang (jeg tilbød selvfølgelig min Underskrift blandt Indbyderne, hvis han vilde have den), for at den øjeblikkelige Nød kunde afhjælpes, og det troer jeg nok, N. sætter i Gang.

Endvidere bad jeg ham tale med sin Fætter1, Hjorth2, der er Direktør for "De forenede Latinskoler", og se at faa ham til at tage sig af J. – Alt dette skal De naturligvis ikke fortælle J., da det jo 3 er tvivlsomt, om det fører til Noget.

Hils Deres Hustru!

Deres hengivne
Sophus Bauditz

 
[1] Fætter: Niels Hjorts mormor var søster til Peter Nansens far. tilbage
[2] Hjorth: Niels Hjort (1862-1917). I 1901 blev han Direktør for De forenede Latinskoler i Kbh. og Frbg., som fra 1904 ogsaa omfattede Realskolerne og fra 1907 tillige Pigeskolerne. tilbage