H.S. Bang til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Holsteinsgade 3, København. 6. august 1915

Lejlighed til at tale med Dem

København 6-8-15.

Hr. Forfatter H. Pontoppidan.

Jeg beder Dem modtage min Tak for Deres Brev1 som giver mig Haab om snart at kunne tale med Dem angaaende mit Bølgemotorproject.

Det er jo en vanskelig Sag at føre igennem, saa Raad desangaaende er værdifulde. Haabende De snart maa blive rask, og at jeg da kan faa Lejlighed til at tale med Dem

tegner jeg
med megen Agtelse
H. S. Bang.
Holstensgade2 3.
Kbn. Ø.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Holstensgade: skal være: Holsteinsgade. tilbage