August Bagge til Henrik Pontoppidan
27. april 1916

De bevarer Kassekrediten

27/4/17

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

Med Tak for Deres venlige Brev1, undlader jeg ikke hermed at meddele Dem, at det selvfølgelig er os en Glæde at gaa ind paa Deres Forslag, at De bevarer Kassekrediten paa indtil 3000 Kr.

Jeg beder Dem 2 modtage de venligste Hilsner fra

Deres ærbødigst hengivne
Aug. Bagge

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage