August Bagge til Henrik Pontoppidan
20. april 1916

vort Kautionsbevis

20/4/17

Kære Hr. Henrik Pontoppidan

Da vi 1ste April indbetalte de sidste 5000 Kr ifl. Kontrakten paa Deres Kassekredit i Privatbanken, blev der meddelt, at der endnu staar Kr 1664,26 excl. Renter, hvorfor vort Kautionsbevis ikke kunde tilbageleveres os. Jeg tillader mig derfor at spørge Dem om jeg maa indfri Rentebeløbet og debitere 2 Deres Konto dermed.

Imødeseende Deres ærede Svar er jeg

Med venlig Hilsen

Deres ærbødige og hengivne
Aug. Bagge