Vilh. Andersen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Fredensborg. 15. august 1932

En Kæmpehøj ved Havet

Fredensborg 15. Aug. 32

Kære Henrik Pontoppidan

Som jeg skrev, var der en Mulighed for, at en længe opsat Rejse til Belgien, til Roses Broder, skulde gaa af i denne Uge. Denne Mulighed bliver til Virkelighed i Morgen, da vi tager med Tog til Bremen, hvorfra vi bliver hentet i Automobil til Gent. Men d. 28. senest er vi atter hjemme og venter saa sikkert at se Dem herude, naar som helst det passer Dem.

Den nævnte Dag skal jeg atter i Radio. Emnet er National Sange, og jeg vilde gerne, hvis Tiden tillader 2 det medtage noget uden for den vanlige Skure. Vil De ikke nok meddele mig om Digtet En Kæmpehøj ved Havet er trykt andetsteds end i Højsang (er det fuldstændigt der?) – De har en Gang overladt mig et trykt Blad med alle fem Vers og Datering 1895. –

Det skal blive morsomt at kigge uden for Grænsen og saa at have noget godt i Vente, naar vi kommer hjem. Og dertil regner vi Deres Besøg.

Venlig Hilsen fra os begge

Deres hengivne / Vilh Andersen