Vilh. Andersen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Fredensborg. 12. august 1932

Besøget glæder vi os til

Fredensborg

Kære Henrik Pontoppidan!

Mange Tak for Deres Tak for Talen for ved√ Baaren. Var det underligt for Dem at høre Eftermælet, saa er det heller ikke almindeligt, at Afdøde takker Præsten baade paa Stedet og med Posten. Jeg blev meget glad ved at høre Deres Stemme den Aften, og De maa takke Deres Svigersøn for hans resolutte Medvirkning dertil.

Besøget, De stiller i Udsigt, glæder vi os begge til. Maaske det bliver Sommerens sidste Glæde. Det er muligt, at vor lille Rejse til Gent, hvor Rose har en Broder som er Skibsreder, bliver til Virkelighed i sidste Halvdel af 2 August, den skulde have fundet Sted i denne Uge, men maatte udsættes. Fra 1. September er vi i al Fald hjemme (rimeligvis ogsaa, altsaa, i denne Maaned) og venter blot paa Deres Signal. Jeg har i lang Tid ikke været i Byen, men, hvis De ikke er kommet herud forinden, ser jeg ud til Dem snarest.

Jeg skønner at De har haft det ganske godt og i godt Selskab i denne sjældne Sommer. Jeg selv har dovnet, afbrudt af et Par Smaarejser, en med 100 km.'s Dagture paa Cykel!

Rose og jeg hilser Dem og Deres venligst


12/8 32
Deres hengivne
Vilh Andersen