Vilh. Andersen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Fredensborg. 21. maj 1932

den allergyldneste Maj

Fredensborg

Kære Henrik Pontoppidan

Tak for den lille Pinsehilsen1. Jeg forstaar den saaledes, at De er klar over, at naar som helst det "stikker" Dem, og Galdestenen ikke gør det samme, er her aabne Arme herude. Sommer er her ogsaa nu, den allergyldneste Maj, saa for den Sags Skyld synes vi De skulde komme saa snart som muligt. Som sagt, det kan ordnes uden andet Varsel end en Telefon-Opringning.

2 Jeg vedlægger den lille Bog2, jeg talte om, som De naturligvis ikke skal takke for, bare kigge i af og til, naar De har Liggetid.

Venlige Hilsener fra os begge


21.5.32
Deres hengivne
Vilh Andersen
 
[1] Pinsehilsen: brevet er ikke bevaret. tilbage
[2] den lille Bog: Goethe: Digte, ved Vilh. Andersen. I serien Gyldendalske Boghandels smaa Digtsamlinger, 1932; jf. HPs svarbrev. tilbage