Vilh. Andersen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Fredensborg. 8. oktober 1931

saa faa tilbage af vor fælles Samtid

Fredensborg 8/10 31

Kære Henrik Pontoppidan

Nu falder Bladene herude, og her har i de sidste Dage været meget skønt. Det var, husker De, den Tid, vi aftalte til Deres Eftertur, og Rose og jeg spørger Dem derfor, om De virkelig kan og vil gøre os den Glæde at besøge os igen. Lejligheden kender De og Hjertelaget vel ogsaa. De gør os foruden en Glæde en Tjeneste ved at overtage Deres Fyrste-Suite i det store Hus, det er saa tomt, og De fyldte saa godt.

Tænk nu venligt og alvorligt derover. I Morgen er jeg til Carl Nielsen1s Begravelse, hans og Dorph2s 2 Død har rørt mig paa det ømme Sted – ogsaa De har vel tænkt Deres ved Deres saa meget ældre Broders Død3. Der er saa faa tilbage af vor fælles Samtid.

Paa Lørdag faar vi vistnok Besøg af Elisabeth f. Hegel med hendes sidste Mand, men derfor er De lige velkommen og vil ingen Ulejlighed gøre. Hvis De hellere vil komme Søndag – ligesaa. Men ikke meget senere, tror jeg, hvis De vil se Efteraaret.

Kærlig Hilsen fra Rose og Deres hengivne

Vilh Andersen

 
[1] Carl Nielsen: komponisten (f. 1865) døde 3.10.1931. tilbage
[2] Dorph: maleren N.V. Dorph (f. 1862) og gennem hele sit professionelle liv Charlottenborg-udstiller, døde 21.9.1931. tilbage
[3] Broders Død: Morten Pontoppidan døde 21.9.1931. tilbage