Vilh. Andersen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra St. Annæ Plads 19. 17. juli 1917

en noget diskretere Holdning

St. Annæ Plads 19 17.7.17

Kære Henrik Pontoppidan

Bogen er nu rentrykt og jeg sender Dem de betroede Aktstykker tilbage med Tak for Deres Hjælp. Ikke mindst for Anmærkningerne til Biografien, der hjalp mig ikke blot i det faktiske, men til at give det vel aabenmundede første Udkast1 en noget diskretere Holdning.

2 I Morgen rejser jeg til Jylland og vilde være glad ved et lille Kort til Kjettrupgaard v. Ingstrup der siger mig om og naar De er i Mariager2.

Vil De ikke snarest lade Forlaget vide, hvor De vil have Bogen sendt hen.

Selv faar jeg maaske – af Kortet at vide, hvor De er d. 24. Hvis ikke maa De tage Bogen som et Tegn paa at vi i al Fald har tænkt paa Dem.

Hjertelig Hilsen til Dem begge

Deres hengivne
Vilh Andersen

 
[1] Udkast: FB har konstateret at dette første udkast ikke findes blandt VAs papirer på Rigsarkivet. tilbage
[2] i Mariager: De bevarede breve oplyser intet om at HP denne sommer opholdt sig andre steder end i Snekkersten, og det flg. brev fra HP giver en begrundelse. tilbage