Vilh. Andersen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra St. Annæ Plads 19. 11. juni 1917 (kort efter denne dato)

gerne endnu en Samtale med Dem

St. Annæ Plads 19.1

Kære Henrik Pontoppidan

Tak for sidst og for Brevet og Oplysningerne. Jeg har siden vi saas ikke bestilt andet end at skrive den omtalte Bog og er vel nu naaet omtrent Halvvejen – den bliver naturligvis større end jeg havde beregnet. Og hvis De ikke har noget derimod, vilde jeg gerne saa sent som muligt have endnu en Samtale med Dem. Dersom De altsaa vilde opgive hvornår De rejser til Jylland og om det 2 en af de sidste Dage forinden vil passe Dem at modtage mig, saa kan jeg komme, naar det skal være. For Arbejdets Skyld vilde det passe bedst omkring d. 7 Juli, men saa længe bliver De maaske ikke hjemme. Jeg tænker at slutte o. d. 15. Juli.

Venlige Hilsner til Deres Familie. Det glædede mig at se, hvor godt det staar til i Deres Hjem.

Deres hengivne
Vilh Andersen

 
[1] udateret; må være skrevet kort efter HPs brev af 11.6.1917. tilbage