Vilh. Andersen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra St. Annæ Plads 19. 21. december 1916

Henrichsen paa Klinik

St. Annæ Plads 19. 21.12.16

Kære Henrik Pontoppidan

Jeg har lige endt en Anmeldelse1 af Favsingholm, der ventelig vil findes i Nationaltidende for Fredag Aften. Jeg haaber den vil virke klarere end den sidste. Bogen har opfyldt mig meget, og jeg takker Dem hjerteligt for den og fordi De har sendt mig den.

Jeg haaber De 2 maa kunne have en sorgfri Jul med Deres Familie. Min lille Pige har ligget i 4 Uger af en alvorlig Lungebetændelse, men er nu rask, vi tænker endog paa at tage paa Landet 1. Juledag. Henrichsen er, som De vist ved, paa Dr. Christiansens Klinik, Lægerne mener, han bliver rask til Foraaret. Besøg og Brev er, saa vidt jeg ved, forbudt. Ser jeg Dem ikke en Gang i det nye Aar herinde?

Venlig Hilsen til Deres Hustru

Deres hengivne
Vilh Andersen

 
[1] Anmeldelse: i Nationaltidende lørdag aften 23.12.1916. tilbage