Poul Carit Andersen til Ib Ostenfeld
10. maj 1951

10 maj 1951

Herr dr med Ib Ostenfeld
Bloksbjergvej 16
Ordrup

Må jeg takke Dem for Deres venlige svar på min forespørgsel om nogle oplysninger om Henrik Pontoppidan. Jeg rejser i morgen bort et par måneder for at arbejde med bogen, og når jeg er igennem stoffet vil jeg gerne have lov til at benytte Deres venlige tilbud om at kunne stille nogle konkrete spørgsmaal. Når jeg først nu skriver og takker Dem, skyldes det, at jeg afventede en samtale med fru professorinde Einar1 Thomsen, der var afgørende for min bogs skæbne. Nu har jeg haft dette møde og sagen synes at være i orden. Må jeg om kort tid have lov til atter at henvende mig til Dem.

 
[1] < Ejnar. tilbage