Poul Carit Andersen til Henrik Pontoppidan
24. juli 1937

een af de Unge

[24.7.19371]

Forfatteren, Dr. Henrik Pontoppidan, Rørvig.

Paa 80 Aarsdagen tillader jeg mig at bringe min hjerteligste Lykønskning og Tak!

Jeg er kun een af de Unge – men jeg ved vi er mange der med Taknemmelighed har beriget os af Deres Digtning.

Deres hengivne
Poul Carit Andersen

 
[1] udateret blyantskladde. tilbage