Ingeborg Andersen til Henrik Pontoppidan
24. marts 1943

"Undervejs til mig selv"

24/3 1943

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Vi har hermed Fornøjelsen at sende Dem et færdigt Eksemplar af "Undervejs til mig selv". Bogen udkommer Onsdag den 31.Marts.

Med venlig Hilsen,

Deres ærbødigst hengivne
I. Andersen.