Ingeborg Andersen til Henrik Pontoppidan
28. december 1942

Kontrakt

28/12 1942

Forfatteren Hr. Henrik Pontoppidan,
Holmegaardsvej 2,
Charlottenlund.

Vi sender Dem hermed den af Forlaget underskrevne Genpart af Kontrakten angaaende "Undervejs til mig selv".

Ærbødigst
C. Bergstrøm-Nielsen