Ingeborg Andersen til Henrik Pontoppidan
24. november 1942

"Undervejs til mig selv"

24/11 1942

Kære Hr. Henrik Pontoppidan,

Tak for Manuskriptet til "Undervejs til mig selv". Vi foretager nu en Udmaaling og en Beregning og skal derefter sende Dem et Forslag med Hensyn til Udgivelsen.

Med venlig Hilsen,

Deres ærbødigst hengivne
I. Andersen.