E. Allerslev Jensen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Vesterbrogade 169. 3. juli 1931

Planer om Bibliografi

3.VII.1931

Til forfatteren Henrik Pontoppidan.

Undertegnede, der studerer litteraturhistorie og er biblioteksassistent, tillader sig at henvende sig til Dem i følgende anliggende.

Jeg vil gerne bede om Deres venlige bistand til udgivelse af en bibliografi over Deres litterære produktion. Jeg har haft planer om det i længere tid og har gjort en del forstudier. Det vilde være af stor betydning såvel for Deres mange læsere som for bibliotekerne og de studerende om en sådan bibliografi fandtes. Såvel indenfor min bibliotekspraksis som mine studier, har jeg erfaret, hvor værdifuld den bibliografiske litteratur er, og Deres produktion er så stor og spænder jo nu over 50 år, så en bibliografi over den vilde her være på sin rette plads.

Med hensyn til bøgerne har jeg allerede udarbejdet en fortegnelse over disse, hvad 2 der ikke volder særlige vanskeligheder. Derimod vil en fortegnelse over Deres tidsskrift- og avisartikler ikke kunne fuldføres uden Deres egen bistand, og det samme gælder en eventuel fortegnelse over litteratur om og til belysning af Deres forfatterskab og personlighed, da det materiale, jeg her er i besiddelse af, selvsagt er meget mangelfuldt.

Hvis de har interesse for det, vilde jeg være meget taknemlig for eventuelle oplysninger. Bogen havde jeg tænkt kunde udkomme til efteråret ved Deres 50 års forfatterjubilæum. Idet jeg beder undskylde min ulejlighed er jeg

i ærbødighed
Erik Allerslev Jensen

Adr. Vesterbrogade 169V, Kbh. V.

 
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage