Jeppe Aakjær til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Jenle. 14. september 1916

igjen en rigtig god Passiar

Jenle 14/9 1916

Kjære Henrik Pontoppidan!

Hvor blev jeg glad ved Deres elskelige Brev1 til min Fødselsdag2! De er saa forskjellig fra alle de andre; enestaaende i Deres Ros som i Deres Dadel. Blandt Firsernes Forfattere er De Mennesket, Manden, Personligheden; de andre er lutter Artister og Jonglører. Med Dem er vi altid hjemme; med Deres Samtidige altid ude, ofte endda ude "paa Rangel". De er ene om at repræsentere dansk Litteratur i Firserne og Halvfemserne; det er Deres Fortjeneste, at det faldt os andre (ihvertfald mig) saa let at finde hen til det hjemlige.

Det skulde være rart en Gang igjen at faa en rigtig god Passiar med Dem. Det var saa kjært af Dem at være nærværende hin Aften hos den herlige gamle Apoteker3. Jeg kommer 2 til Kjbhn nogle faa Dage omkring 20/9 for at ordne en ny Digtsamling, som vi skulde ha' ud snarest; jeg vilde saa gjærne hilse paa Dem. Men hvorledes? Maaske er det slet ikke Deres Lejlighed.

Maa jeg bede Dem modtage denne lille Bog, et Udvalg af mine Vers. hvis Størrelse og vel ogsaa Indhold er bestemt af, at den skulde passe i en Serie med begrænset Sidetal4.

Venligst Hilsen
fra Deres hengivne
Jeppe Aakjær.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Fødselsdag:10.9. tilbage
[3] Apoteker: Johannes Rink (1848-1925). tilbage
[4] begrænset Sidetal: Liv og Sang. Digte i Udvalg, Gyldendal 1916. I anl. af Aakjærs 50-års dag. tilbage