Forfatterens Grundstemning

Af Hans Vodskov

Et ligefremt personligt Had til Frasen, en Forargelse paa al falsk Idealisme, støttet til et stærkt Indtryk af, hvor tung Tilværelsenskampen er, til hvilket Lavmaal af Tanker og Interesser den indskrænker de laveststillede – det er Forfatterens Grundstemning, og til dem synes han at hengive sig, uden ret at vide, hvor langt den vil føre ham hen, eller hvor vidt han vil gaa.